Služby BOZP a PO

Poslední aktualizace 17.09.2018


Vítám Vás a děkuji za Váš čas, který budete věnovat návštěvě mého webu. Nabízím Vám komplexní služby v oblasti BOZP a PO, nabízím kvalitu zpracování, rychlost, individuální přístup, příznivé ceny, reference renomovaných firem. Vstupní návštěva Vaši firmy, audit stávajícího stavu, Vaších požadavků zdarma.


E-SHOP Bezpečnostní tabulky, vše pro BOZP a PO


1.Služby v oblasti BOZP:

 • posouzení rizik u vybraných profesí a činností
 • vstupní školení zaměstnanců
 • periodická školení
 • mimořádná školení
 • školení po pracovním úraze
 • odborná školení BOZP, školení řidičů referentů
 • školení Vyhláška č.50/1978Sb, §3,4
 • školení na manipulační techniku
 • školení na motorové vozíky
 • osnovy pro speciální činnosti
 • péče o zdraví zaměstnanců
 • evidence pracovních a mimopracovních úrazů
 • analýza zdroje a příčin úrazu
 • bezpečnostní značení
 • prověrky, kontroly, zkoušky
 • zpracování bezpečnostních pokynů
 • kategorizace prací
 • organizace práce a pracovní postupy

2.Služby v oblasti PO

 • začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • školení a odborná příprava zaměstnanců v PO všech stupňů
 • provádění předepsaných pravidelných kontrol
 • určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech
 • posuzování požárního nebezpečí
 • konzultační a poradenská činnost
 • zpracování předepsané dokumentace
 • dokumentace o začlenění do kategorií činností
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení PO
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požáru
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
 • dokumentace odborné přípravy PPH a preventistů PO
 • dokumentace o provedených školeních
 • požární kniha
 • vnitřní-interní předpisy, směrnice, nařízení, zákazy (svařování...)
 • provozy čerpacích stanic

3.Zajištění revizí - elektrická zařízení, spotřebiče


4.Zajištění revizí - plynová zařízení


5.Zajištění revizí - tlakové nádoby


6.Dodávky - hasících přístrojů , revize, kontroly


7.Dodávky - bezpečnostní tabulky...Jsem plátce DPH


Novinky

TOPlist


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich