Hasící přístroje

Poslední aktualizace 02. 09. 2017


Služby u hasicích přístrojů , provedení předepsaných kontrol externí firmou:  • dodávku veškerých druhů HP dle požadavku zákazníka , včetně pojízdných souprav
  • zajistím v rámci dodávky odbornou montáž
  • výběr HP od několika výrobců v ČR, včetně dodání veškerých náhradních dílů
  • zajišťuji provádění 1x ročně kontroly HP všech druhů, včetně povolených oprav
  • zajišťuji provádění periodických prohlídek po 3 a 5 letech provozu, nebo po použití
  • zajišťuji odborné opravy v servisních organizacích
  • dodávky HP pro rodinné domy dle platné legislativy

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain